İbni Sina Hastanesi Başhemşireliği’nden Klinik Sorumlu Hemşireleri Eğitim Sempozyumu

İbni Sina Hastanesi Başhemşireliği’nden Klinik Sorumlu Hemşireleri Eğitim Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşireliği’nden

7. Klinik Sorumlu Hemşireleri Eğitim Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşireliği, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Klinik Sorumlu Hemşireleri Eğitim Sempozyumu 6-9 Nisan 2011 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde 200 kişinin katılım ile gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten ve İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Aşık’ın açış mesajlarından sonra,  İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Uzm. Hem. E. Emel Türkbey, Hastane tanıtımı ve hemşirelik hizmetlerine yönelik sunumunda; geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan hemşirelik mesleğinin gelişen tıp bilimi ve artan toplum sağlığı gereksinimleri doğrultusunda her geçen gün yeni roller kazandığına dikkat çekti. Türkbey, İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşireliği ve Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği Koordinatörlüğü ile birlikte 7 yıl önce büyük heyecan ve mücadeleler ile ‘Acaba başarabilir miyiz?’ endişesiyle başlattıkları Sempozyumun diğer kurumlarla yapılan işbirlikleri ile büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samih Diyarbakır, sağlık ekibinin ayrılmaz bir parçası olan hemşirelik mesleğinin önemini vurgulayarak; ülkemizin başarılı tıp fakültelerinden gelen çok sayıdaki uzman klinik hemşiresinin deneyim ve pratiklerle kazandıkları zengin uygulama bilgilerini ve tecrübelerini genç kuşaklarla paylaşmalarının önemine dikkati çekti ve konuklara teşekkür etti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Hemşireliği Koordinatörü Uzm. Hatice Uçak ise konuşmasında, 2004 yılından beri yürütülen çalışmaların amacının, yönetici konumundaki sorumlu hemşirelerin iş doyumunu ve motivasyonunu artırmak olduğunu söyledi. Hemşirelik hizmetlerinde bakımın kalitesini yükseltmenin, hemşirelerin değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade eden Uçak, geleneksel hale gelen ve her yıl yapılan klinik sorumlu hemşireleri bilgi şöleninde yeni deneyimler, yeni bakış açıları ve yeni bilgilerle zenginleşerek çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise, konuşmasında, yönetici hemşirelerin sağlık kuruluşlarının başarısı üzerinde etkili olabilmeleri için klinik hemşirelik bilgisiyle birlikte yeterli yönetim bilgi ve becerilerine de sahip olmaları gerektiğini anlattı.
Pasinlioğlu, “Günümüzde sağlık organizasyonlarında yer alan tüm yöneticilerin, liderlik özellikleri taşıması istenmektedir. Yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirmek için de yöneticilerin sürekli eğitim etkinliklerine vurgu yapılmaktadır. Tekrarlanan bu eğitim bilgi şölenleriyle bunun başarıldığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Erzurum İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik de konuşmasında, kendisine bağlı hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinden söz etti ve özellikle 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları sürecinde, sağlık ekiplerinin, özellikle hemşirelerin verdiği başarılı hizmeti hatırlattı ve klinik sorumlu hemşire eğitiminin önemine değindi ve organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastane Başhemşiresi Uzm. Hem.E. Emel Türkbey, Samih Diyarbakır’a, Türkan Pasinlioğlu’na ve Serhat Vançelik’e işbirliğinden dolayı teşekkürlerini sunarak Ankara Üniversitesi Logolu seramik bir tabak hediye etti.

Sempozyumun ilk günü; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan TÜRKBEY, “Girişimcilik ve İnovasyon” konulu ayrıntılı sunumunda dünyadan ve Türkiye’den örnekler verdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semih BASKAN sunumunda, “Kurum Kültürü”nün tüm organizasyonu bir arada tutan ve tutkal işlevini üstlenen kompleks değerler manzumesi olduğunu vurgulayarak kurum içinden örnekler verdi.

Sempozyumun İkinci günü; “ Sağlık Çalışanları Açısından Pandemik İnfluenza“ konulu panelde konuşmacı olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan USLU, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Asuman ARAS ve Ayşe Berivan Savcı Bakan yer aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Hemşireliği Koordinatörü Uzm. Hatice Uçak, “İngiltere’de Evde Bakım Hizmetleri” konulu sunumunda gözlem ve deneyimlerini paylaştı. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Serap SÖKMEN, “Hemşire Dostu Hastane Nasıl Olunur?” konulu sunumunda hemşireler için güvenli, memnuniyet verici çalışma ortamı yaratıldığında iş gücü devir hızının düştüğünü ve verimliliğin artığını belirtti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi GÜLEÇ “Kalp ve Yaşam” sunumunu mizahi bir yaklaşımla aktararak kalp sağlığı için önemli olan unsurlara dikkat çekti.

Üçüncü gün; Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Habib BİLEN, “Metabolik Sendrom” konulu sunumunda risk faktörteri üzerinde ayrıntılı şekilde durarak ve güncel diyet reçeteleri konusunda da önemli bilgiler aktardı. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fisun ŞENUZUN, “Kritik İlaç Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve “Tıp Bilişimi”nin Hemşirelik Mesleği açısından önemini vurguladı ve hemşirelerin kullandığı tıbbi teknolojik cihazlardan örnekler verdi.

Sempozyumun son gününde, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur ESEN, “Duygusal Zeka Önemli mi? Öğrenilebilir mi?” sunumunda grubun katılımını sağlayarak renkli ve hareketli bir sunuş gerçekleştirdi.  Sempozyum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastane Başhemşiresi Uzm. Hem.E. Emel TÜRKBEY’in değerlendirme konuşması ile son buldu.


Diğer Haberler